OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Šk. god. 2017./2018. - v.4
Vrijedi od 15. siječnja 2018.

PREDMETNA NASTAVA: Smjena A | Smjena B
RAZREDNA NASTAVA: Smjena A | Smjena B
NASTAVNICI: Smjena A | Smjena B

⇧ Odaberite raspored ⇧