OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Šk. god. 2017./2018. - v.3
Vrijedi od 4. rujna 2017.

PREDMETNA NASTAVA: Smjena A | Smjena B
RAZREDNA NASTAVA: Smjena A | Smjena B
NASTAVNICI: Smjena A | Smjena B