Natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Osnovna škola Matije Petra Katančića bjavljuje natječaj za popunjavanje slobodnih radnih mjesta, dostupan u prilogu.

Natječaj (28.04.2017.)