Obavijest učenicima

U petak, 29. 6. naša Škola organizira odlazak u Bizovačke toplice za sve nagrađene učenike u ovoj školskoj godini. Mentori učenika već su obavijestili učenike o tome i naglasili da bez suglasnosti roditelja na posebnom obrascu neće biti moguće ići u Bizovac.
Pošto se radi o velikom broju nagrađenih učenika (pored pojedinačnih uspjeha tu su i sportaši i zborovi osnovne i glazbene škole), važno je naglasiti da nema odgode termina zbog vremena jer u Bizovcu imaju i zatvorene bazene.

Polazak je iz školskog dvorišta u Valpovu u 9.30 sati jer bazeni rade od 10 sati. Povratak je planiran u 15.30 sati.
Nadam se ugodnom danu za sve nas i još jednom čestitam svim našim nagrađenim učenicima koje na ovaj način želimo zasluženo nagraditi.

Ravnatelj OŠ M.P.Katančića,Valpovo
Dalibor Košutić