Osnovna glazbena škola

Osnovna glazbena škola je smještena u prostorijama dvorca Normann – Prandau, udaljenom od matične škole oko 500 metara. U dvorištu dvorca nalazi se kapelica s akustički idealnim uvjetima za održavanje koncerata za potrebe glazbene škole i kulturnih događanja takvog tipa u gradu Valpovu. Kapacitet kapelice, u kojoj je smješten pijanino, je oko sto osoba. U dvorištu dvorca nalazi se ljetna pozornica za izvođenje različitih programa kada vremenski uvjeti to dozvoljavaju.