Raspored dopunske nastave, dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti

 Dopunska nastavaDodatna nastavaIzvannastavne aktivnosti
RAZREDNA NASTAVA
Ljerka Vuksanić Puljek
Mario Perošević
Nediljka Miličević
Senka Špoljarić
Sanja Košutić
Jadranka Špiranović
Marica Galičić
Vesna Ausman
Jadranka Ivić
Vanja Bošnjak
Stela Horvat
Verica Jezdić
Ana Ivanović
Sanela Čuljak
Tamara Maras
Biserka Medved
Iva Černošek
Kornelija Berečić
Ivana Andrić Pejak
HRVATSKI JEZIK
Mirta Mihaljević
Darija Jančikić
Ivana Kuna
Ana Šafranko
LIK. KULTURA
Vedran Slunjski
GLAZ. KULTURA
Maja Huis
ENGLESKI JEZIK
Ingrid Pavić
Nataša Župan
Marijana Schneider
Ivan Biuklija
Sandra Roguljić
MATEMATIKA
Blanka Pejak
Valentina Škorvaga
Antonia Štefić
Goran Kupčerić
FIZIKA
Matija Bartolović
Biljana Pantoš
KEMIJA/BIOLOGIJA
Anabela Balint Jelić
Jasmina Bikadi
Ivka Bušić
POVIJEST/GEOGRAFIJA
Vladimir Milošević
Stjepan Vidaković
Marija Pintarić
TJELESNA KULTURA
Mira Glavaš
Marko Skelac
VJERONAUK
Danijela Škoro
Marija Nenadić
Zrinka Blažević
Anica Zrna
INFORMATIKA
Davor Šokac
Sanja Antolović Kurtović