Raspored dopunske nastave, dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti

 Dopunska nastavaDodatna nastavaIzvannastavne aktivnosti
RAZREDNA NASTAVA
Ljerka Vuksanić Puljekutorak 5. sat/0. satponedjeljak 5. sat/0. satčetvrtak 10:35 - 12:15
Mario Peroševićutorak 10:40 - 11:35/ 13:10-13:55ponedjeljak 5. sat/0. satčetvrtak 12:20 - 13:55
Nediljka Miličevićponedjeljak 11:30 - 12:15
Senka Špoljarićčetvrtak 5. sat/0. satutorak 5. sat/0. satsrijeda 5. sat
Sanja Košutićponedjeljak 5. satutorak 5. satpetak 4. i 5. sat prijepodne
Jadranka Špiranovićutorak 5. satponedjeljak 5. satsrijeda 5. sat
Marica Galičićutorak 5. satsrijeda 5. sat
Vesna Ausmančetvrtak 5. satsrijeda 5. satutorak 5. sat
Jadranka Ivićponedjeljak 5. satsrijeda 5. satčetvrtak 5. sat
Vanja Bošnjaksrijeda 5. satponedjeljak 5. satčetvrtak 5. sat
Stela Horvatponedjeljak 5. sat
Verica Jezdićponedjeljak 5. satčetvrtak 5. satsrijeda 5. sat
Ana Ivanovićutorak 4. satčetvrtak 4. satčetvrtak 5. sat
Sanela Čuljak
Tamara Maras
Biserka Medvedponedjeljak 5. satpetak 5. satsrijeda 5. sat
Iva Černošekčetvrtak 5. satsrijeda 5. satpetak 5. sat
Kornelija Berečićsrijeda 5. satponedjeljak 5. satutorak 5. sat
Ivana Andrić Pejakčetvrtak 5. satutorak 5. sat
Dalila Birovljevićčetvrtak 5. satutorak 5. satsrijeda 5. sat
HRVATSKI JEZIK
Mirta Mihaljevićčetvrtak 6. satutorak 7./0. sat
Darija Jančikićutorak 6. sat
Ivana Kunaponedjeljak 0./7. satutorak 18:00 - 19:00/petak 12:30 - 14:00
Ana ŠafrankoUtorak, četvrtak 7./0. satsrijeda 7./0. satpetak 6. sat
Tihana Rikertutorak 7. sat/ četvrtak 0. sat
LIK. KULTURA
Vedran Slunjski
GLAZ. KULTURA
Maja Huispon, sri, čet 7./0. sat
ENGLESKI JEZIK
Ingrid Pavićponedjeljak 7./0. satsrijeda 7./0. sat
Nataša Župančet 7. sat/ uto 7. satpetak 0. satčetvrtak 6. sat
Marijana Schneiderponedjeljak 5./6. satčetvrtak 5. satuto 6. sat/petak 5. i 6. sat
Ivan Biuklijautorak, 6. sat u smjeni
Sandra Roguljićutorak 7./0. satponedjeljak 12:40 - 13:55
MATEMATIKA
Ana Pušićuto 7. sat/ srijeda 7. satpetak 7./0. sat
Valentina Škorvaga
Lucija Tolušićpon/uto 6./0./7. satuto/sri/čet 0./7. sat
Goran Kupčerićsrijeda 6./7. satpetak 6. satponedjeljak 12:15 - 14:00
FIZIKA
Matija Bartolovićponedjeljak/srijeda 7./0. satponedjeljak/srijeda 7./0. satpetak 11:30 - 14:00
Biljana Pantoš
KEMIJA/BIOLOGIJA
Anabela Balint Jelićutorak/ četvrtak 7./0. satponedjeljak/srijeda 7./0. sat
Jasmina Bikadičetvrtak 7./0. sat
Ivka Bušićpon i uto 7./0. satčetvrtak 7./0. sat
POVIJEST/GEOGRAFIJA
Kristina Bošnjak
Stjepan Vidakovićponedjeljak i četvrtak 7./0. sat
Vedran Reketisrijeda 7./0. satpetak 6./7. sat
Marija Pintarićutorak i četvrtak 7./0. satsrijeda 2. sat u suprotnoj smjeni
TJELESNA KULTURA
Boris Šimićsrijeda 7./0. sat
Marko Skelac
VJERONAUK
Danijela Škoropetak 12:00 - 14:00
Marija Nenadićčetvrtak 5. sat
Zrinka Blažević
Anica Zrnaponedjeljak i srijeda 6. sat
INFORMATIKA
Davor Šokac