Kriteriji za ocjenjivanje vladanja

 Vladanje učenika je ponašanje učenika na nastavi i drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada. Sukladno čl. 72. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, opisne ocjene iz vladanja su uzorno, dobro i loše.

Sukladno čl. 73. stavak 1. istog Zakona ocjenu iz vladanja utvrđuje razrednik, a prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, 2010. godine, čl. 15. stavak 6. ocjenu vladanja učenika zaključuje razrednik uz mišljenje razrednoga vijeća. Kako bi se objektivno ocijenilo vladanje učenika potrebno je pratiti i evidentirati ponašanje učenika i služiti se Kriterijima za ocjenjivanje vladanja koje je usvojilo Učiteljsko vijeće Osnovne škole Matije Petra Katančića Valpovo na sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine.

Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, učenik ne može imati „uzorno“ vladanje, osim ako je u potpunosti ispravio sankcionirano ponašanje. Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera ukora ili više, ne može imati „dobro“ vladanje, osim ako je nakon mjere ukora učenik u potpunosti ispravio sankcionirano ponašanje.

Ako je prisutan jedan kriterij za „dobro“ vladanje, ono ne može biti ocjenjeno kao „uzorno“. Ako je prisutan jedan kriterij za „loše“ vladanje, ono ne može biti ocjenjeno kao „uzorno“ ili „dobro“.

Pri primjeni ovih Kriterija treba voditi računa o kognitivnom, emocionalnom i socijalnom stanju učenika, što se posebno odnosi na razrednike učenika Posebnih odjela.

Ako učenik ima dijagnosticiran ADHD, ponavljanje pogreške koja je posljedica impulzivnosti ne može se sankcionirati sniženom ocjenom iz vladanja. Pretpostavka za to je da je učenik pristojan i da na poticaj ispravlja pogreške (ako ga druga osoba upozori na neprimjerena ponašanja, odmah ih korigira).

Sa sastavnicama navedenim u Kriterijima za ocjenjivanje razrednici su dužni upoznati učenike na satu razrednika i roditelje na roditeljskom sastanku.

 Područja praćenja ponašanja učenika su: 1. Odnos prema radu 2. Odnos prema učenicima 3. Odnos prema učiteljima i ostalim djelatnicima škole 4. Odnos prema školskoj imovini te društvenom i prirodnom okružju

Razrednik procjenjuje ponašanje učenika po sastavnicama svakog pojedinog područja te na kraju daje prijedlog ocjene iz vladanja i iznosi ga razrednom vijeću.

Pokazatelj potrebe da se snizi ocjena vladanja treba biti ponavljanje određenog nepoželjnog ponašanja koje treba biti pravovremeno evidentirano u razrednikovoj evidenciji.

O neprihvatljivom ponašanju, njegovoj evidenciji i posljedicama, trebaju pravovremeno biti obaviješteni i učenik i roditelji, nakon čega će razrednik pratiti eventualna ponavljanja istog neprihvatljivog ponašanja.

Preuzimanje