Pravo na pristup informacijama

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 173./03 i 77./11.), na ovoj stranici možete preuzeti dokumente vezane uz pravo na pristup informacijama.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.