Pravo na pristup informacijama

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 173./03 i 77./11.), na ovoj stranici možete preuzeti dokumente vezane uz pravo na pristup informacijama.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Katalog informacija

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Način ostvarivanja prava i obrazac za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Uputa o prijavljivanju i rješavanju nepravilnosti

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu