Ispis učenika iz izborne nastave

Sukladno članku 27. stavku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 68/2018.) učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta (vjeronauk, njemački jezik, informatika osim u 5. i 6. razredu) nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se mora dostaviti  Učiteljskom vijeću najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

Ukoliko roditelj želi ispisati dijete potrebno je dostaviti Zahtjev u školu osobno ili u elektroničkom obliku na e-mail [email protected]

U privitku se nalazi obrazac Zahtjeva.