Školsko područje

Osnovna škola Matije Petra Katančića Valpovo djeluje od 1.rujna 1994. godine u sastavu mreže osnovnih škola odlukom Ministarstva kulture i prosvjete te Skupštine županije Osječko – baranjske od 19.srpnja 1994. godine. Prema toj odluci matičnoj školi Valpovo pripadaju tri područne škole i to Bocanjevci, Nard i Šag.

Sva prigradska naselja iz kojih učenici dolaze u matičnu školu Valpovo teritorijalno pripadaju općini Valpovo, osim Bocanjevaca koji teritorijalno pripadaju općini Belišće.Na sjednici Školskog odbora od 6.rujna 2001. godine donesen je zaključak da se u svezi decentralizacije financiranja osnovnog školstva utvrdi status Područne škole Bocanjevci i s tim upoznaju mjerodavni čimbenici.

Između matične i područnih škola postoji relativno dobra prometna povezanost.To se prvenstveno odnosi na PŠ Šag koja se nalazi na regionalnoj cesti prema Osijeku, dok se PŠ Nard i PŠ Bocanjevci nalaze na pasivnoj lokaciji a time je onda i prometna povezanost znatno slabija.

Školsko područje matične škole Valpovo nalazi se na kvalitetnoj poziciji u gradskom tkivu. Prostor je omeđen ulicama Ive Lole Ribara, Ante Starčevića i rijekom Karašicom s dobrim mogućnostima kolnog i pješačkog pristupa, te dobrom mogućnošću komunalnog opremanja.

Lokacija matične škole idealna je za smještaj školske zgrade i za športsko-rekreativne sadržaje, jer se nalazi u prirodnom okružju centra grada te rijeke Karašice koja čini granicu parcele sa sjeverne i istočne strane, dok se sa zapadne strane nalazi veliki park – šuma uz valpovački dvorac.