Zakoni i pravilnici

Opći dio

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
Zakon o umjetničkom obrazovanju
Zakon o udžbenicima
Zakon o ustanovama
Zakon o radu
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole 
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 

Pravilnici škole

Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o radu školske knjižnice
Protokol o postupanju škole u slučaju nasilja
Pravilnik o radu
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o zapošljavanju