Autorska prava i izjava o odricanju odgovornosti

 Sadržaj ovog web-sitea pruža se bez ikakvih jamstava u pogledu točnosti sadržanih informacija. Informacije koje se nalaze na web-siteu korisnik koristi na vlastiti rizik. Autor se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovog web-sitea, te za bilo kakvu štetu koja može nastati posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovog sitea.

Creative Commons licenca
Ovo djelo, čiji je autor http://oskatancic.hr/, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 nelokalizirana licenca.