Obavijest o udžbenicima za šk. godinu 2012./2013.

Sukladno članku 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine br. 27./10. i 55./11.), udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva u uporabi su u školama najmanje četiri godine, uključujući i školsku godinu u kojoj su odabrani.

Stoga odabranih udžbenika za uporabu u Osnovnoj školi Matije Petra Katančića Valpovo i pripadajućim područnim školama za školsku godinu 2010./2011. vrijedi i za 2012/2013., a možete ga preuzeti na sljedećoj poveznici:

Popis udžbenika