Javni poziv za prikupljane ponuda za organizaciju izvanučionične terenske nastave

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA
MATIJE PETRA KATANČIĆA
VALPOVO

Klasa: 602-01/14-01/88
Urbroj:2185/06-10-14-01

VALPOVO, 22.9.2014.

Turističkim agencijama

– svima –

PREDMET: Javni poziv za prikupljanje ponude za organizaciju

                       izvanučionične terenske nastave petih razreda, dostavlja se.-

Poštovani,

            ovim putem Vas pozivamo na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu izvanučionične nastave učenika petih razreda naše škole. Molimo vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

S poštovanjem,

 Ravnatelj škole
Dalibor Košutić

Preuzimanje dokumentacije