Obavijest učenicima br. 3

I.

Dana 5. listopada 2015. godine obilježava se Međunarodni dan učitelja. Povodom istog toga dana će biti skraćena nastava:

A smjena – počinje nastavu u 08.00 sati i radi 3 sata u trajanju od 30 minuta do 09.45. (veliki odmor, kuhinja je iza drugog sata u 09.05-09.15).

B smjena– počinje nastavu u 10.00 sati i radi 3 sata u trajanju od 30 minuta do 11.45. (veliki odmor, kuhinja, je iza drugog sata u 11.05-11.15).

Autobus za učenike iz Bocanjevaca dolazi u 07.30 i odvozi ih u 10.00 sati, a za učenike iz Šaga i Narda dolazi u 09.30 i odvozi ih nakon nastave.

II.

Od 5.-11. listopada 2015. godine obilježavamo Dječji tjedan. Naša Škola uključit će se tradicionalnim crtanjem po pločniku u centru Grada.

Razredna nastava A smjene imat će 2 sata nastave, a potom u 10.00 sati otići na centar. Razredna nastava B smjene doći će na centar u 10.00 sati, nakon završetka u 11.00 sati odlaze u Školu i rade 2 sata.

Učenici, roditelji i svi zainteresirani moći će u srijedu 7. listopada u školskom dvorištu u natkrivenom dijelu) od 13.00 do 17.00 sati kupiti rabljene stvari (predmete) po cijeni od 2 ili 5 kuna. Ondje će se naći: plišane igračke, CD-i, društvene igre, ukrasi, nakit….Sav prihod namijenjen je za pomoć djeci u Africi.

III.

8. listopada 2015. godine (četvrtak) obilježavamo blagdan Republike Hrvatske – Dan neovisnosti. Toga dana neće biti redovne nastave.

Koristim priliku da svim poštovanim kolegama čestitam njihov Dan, a svim učenicima, njihovim roditeljima i zaposlenicima Škole čestitam Dan neovisnosti Republike Hrvatske.

Valpovo, 1. listopada 2015. godine

Ravnatelj

Dalibor Košutić, prof.v.r.