Obavijest o početku nastavne godine 2016./2017.

Nastava u 2016./2017. školskoj godini počinje u ponedjeljak, 5. rujna 2016. godine.

Učenici “A” smjene (A i B razredi) dolaze na nastavu u prijepodnevnu smjenu; nastava počinje u 8.00 sati.

Učenici “B” smjene (C i D razredi) dolaze na nastavu u poslijepodnevnu smjenu; nastava počinje u 14.00 sati.

Prvi sat je sat razrednika. Učenici 1.- 4. razreda prvi će dan imati 4 sata, a učenici 5.-8. razreda ostale sate prema rasporedu, koji će biti objavljen na web-stranicama škole najkasnije u subotu, 3. rujna u 12:00 sati. Mole se roditelji učenika prvih razreda da dođu s djecom u školu. Djeca ne trebaju nositi nikakve stvari.

Ravnatelj

Dalibor Košutić, prof.