Županijska smotra LiDraNo 2017.

Dana 14.veljače 2017.godine održan je županijski susret LiDraNo 2017 u Osijeku.

Ove je godine Osnovna škola Vladimira Becića u Osijeku po prvi put bila domaćin županijskoga susreta LiDraNo 2017 .

Glumci,literati i novinari naše Škole ponovno su se hrabro uputili u kreativnu avanturu prema Osijeku u kojem ih je čekala iznimna konkurencija.

Boje su naše Škole predstavljali dramska skupina s tekstom Teorija relativnosti (mentorice Sanja Slivar i Ivana Kuna),literati Lucija Mrkić( Da sam ja špijunka ,5.a ) i Nika Petlić ( Mojih pet strana svijeta , 5.a ) te novinarka Sofija Mihaljević ( Stablo mira , 7.a ) čija je mentorica Mirta Mihaljević.

Županijska smotra LiDraNo 2017.

Unatoč vremenskim (ne)prilikama na Dan zaljubljenih,naši su se kreativci predstavili u odličnom izdanju te su u svim izričajima dobili pohvale i izvrsne ocjene u sklopu okruglih stolova.

Županijska su povjerenstva predložila najbolje koji će Osječko-baranjsku županiju predstavljati na državnoj smotri LiDraNo 2017 ,a među najboljima predložena je dramska skupina s tekstom Teorija relativnosti ( mentorice S.Slivar i I.Kuna ) te oba literarna rada Da sam ja špijunka( Lucija Mrkić ) i Mojih pet strana svijeta ( Nika Petlić ) čija je mentorica Mirta Mihaljević.

Ponosni smo na uzdanice naše Škole i Županije jer su članovi županijskih povjerenstava za dramsko-scenski izraz (I.K.Mijić,B.Mađarević,M.Kovač,LJ.Jurilj), literarni izraz ( H.Sablić-Tomić,M.Vranić,V,Karalić-Kladarić ) i novinarski izraz ( S.Lepan-Štefančić,V.Latinović,K.Budija ) bili iznimni i cijenjeni poznavatelji kazališta, književnosti,vrsni novinari i sveučilišni profesori te nam njihova stručna i profesionalna ocjena naših glumačkih,literarnih i novinarskih ostvaraja puno znači u vidu poticaja i motivacije za daljnji rad.

Tko će od nas biti pozvan na državnu smotru,odlučit će državno povjerenstvo.

Nadamo se kako naša kreativna odiseja neće završiti na županijskoj razini,a novinarska nas znatiželja možda i odvede prema morskim izazovima,tko zna???!!!!

Novinari 5.a i 7.a
Voditeljica skupine: Mirta Mihaljević