Obavijest o odabiru ponude

Na sastanku za izbor turističke agencije za provedbu izvanučionične terenske nastave sedmih razreda (Ponuda 1./2017.) povjerenstvo je odabralo ponude putničkih agencija Ortran, VB tours i APP jer su bile cjenovno najpristupačnije i nudile najviše pogodnosti. Odabrane agencije su i telefonski obaviještene.