Natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Osnovna škola Matije Petra Katančića objavljuje natječaj za popunjavanje slobodnih radnih mjesta, dostupan u prilogu.

Natječaj (5.5.2017.)