Obavijest učiteljima za kraj nastavne godine 2016./2017.

Nastava u ovoj godini završava u srijedu, 14. lipnja 2017. godine (zadnji dan nastave).

Toga će dana nastava biti skraćena, a nastavni sat trajat će 30 minuta. Svaka smjena odradit će po 3 sata nastave i to:
nastava “A” smjena:
1. sat 8.00 – 8.30
2. sat 8.35 – 9.05
3. sat 9.15 – 9.45
nastava “B” smjena:
1. sat 10.00 –10.30
2. sat 10.35 –11.05
3. sat 11.15 –11.45

Fond sati u svim predmetima i svim razrednim odjelima mora biti ostvaren na bazi 175 nastavnih radnih dana (35 tjedana), izuzet u satu razrednika, izbornoj, dodatnoj, dopunskoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima (34 tjedna).

Razredna vijeća bit će održana kako slijedi:

Ponedjeljak, 19. lipnja:

 • u 9.00 sati – Područne škole (Šag, Nard, Bocanjevci),
 • u 9.30 sati – razredna nastava “A” smjene
 • u 10.00 sati – razredna nastava “B” smjene
 • u 10.30 sati – Odjeli glazbene škole
 • u 10.45 sati – predmetna nastava “A” smjene
 • u 11.15 sati – predmetna nastava “B” smjene

DNEVNI RED SJEDNICA RAZREDNIH VIJEĆA:

 1. Uspjeh učenika na kraju 2016./17. nastavne godine
 2. Odgojno-obrazovna problematika razrednih odjela
 3. Realizacija nastavnog plana i programa (na bazi 35 tjedana)
 4. Različito

OBAVIJEST RAZREDNICIMA RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE: Prijenos ocjena iz eDnevnika u eMaticu možete obaviti odmah nakon njihovog zaključivanja, ali bez konačnog zaključavanja svjedodžbi u eMatici. U tom razdoblju moguće je ispisivati i probne svjedodžbe i provjeravati točnost podataka.

Izvješće o uspjehu za djecu s poteškoćama dostaviti stručnim suradnicima
najkasnije do početka Učiteljskog vijeća 20. lipnja 2017. godine.

Utorak, 20. lipnja 2017. godine:

 • 9.00 sati sjednica Učiteljskog vijeća

  PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Verifikacija ocjena i izrečenih pedagoških mjera na kraju nastavne godine
 2. Organizacija dopunskog rada
 3. Različito, obavijesti

Sve svjedodžbe koje su zaključane najkasnije do 27. lipnja 2017. godine do 24.00 sata će biti ispisane na vrijeme za podjelu. U slučaju dopunskog rada u pojedinom razredu, rok je 28. lipnja 2017. godine do 12.00 sati.

Dopunski rad odlukom Učiteljskog vijeća bit će organiziran za učenike koji imaju jednu ili dvije negativne ocjene i to u sljedećim danima: 21., 23., 26., 27. i 28. lipnja 2017. godine.

Četvrtak, 29. lipnja 2017. godine: Pregled matičnih knjiga i registra u 9.00 sati

Komisija za matične knjige i registar:

 • Jelena Mojić, predsjednik,
 • Marina Blažević,
 • Iva Černošek,
 • Antonia Štefić, članovi

Petak, 30. lipnja 2017. godine

Podjela svjedodžbi

 • 9.00 sati razredna nastava, predmetna nastava “A” smjena
 • 9.30 sati razredna nastava, predmetna nastava “B” smjena.
 • 10.00 OGŠ podjela svjedodžbi od 1. do 5. razreda
 • 17.00 svečana podjela (Centar kulture Matija Petar Katančić, Valpovo)
  a) priznanja učenicima koji su osvojili prva tri mjesta (nagrade) na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima
  b) svjedodžbi učenicima VIII. razreda i VI. razreda GŠ (Centar kulture Matija Petar Katančić, Valpovo)

Ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine

Sjednica Učiteljskog vijeća u 9.00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Analiza uspjeha učenika na kraju nastavne 2016./17. godine
 2. Različito, obavijesti

Ponedjeljak, 21. kolovoza 2017. godine

Popravni ispiti 2. ispitni rok (pisani dio ispita) u 09.00 sati

KOMISIJA:

 1. razrednik – predsjednik
 2. predmetni učitelj – ispitivač
 3. pedagog, stalni član.

Utorak, 22. kolovoza 2017. godine

– 9.00 sati usmeni dio popravnih ispita

Ponedjeljak, 28. kolovoza 2017. godine

– 10.00 sati sjednica Učiteljskog vijeća

Godišnje odmore planirati od 3. srpnja 2017. godine.

PRIPOMENA: Zavisno od potreba organizacije rada, ravnatelj će obavijestiti o eventualnim izmjenama, ukoliko bude bilo potrebe.

Valpovo, 23. svibnja 2017. godine

Ravnatelj
Dalibor Košutić, prof. v.r.