Obavijest o početku nastavne godine 2017./2018.

Nastava u 2017./2018. školskoj godini počinje u ponedjeljak, 4. rujna 2017. godine.

Učenici “A” smjene (A i B razredi) dolaze na nastavu u prijepodnevnu smjenu; nastava počinje u 8.00 sati.
Učenici “B” smjene (C i D razredi) dolaze na nastavu u poslijepodnevnu smjenu; nastava počinje u 14.00 sati.

Prvi sat je sat razrednika. Učenici 1.- 4. razreda prvi će dan imati 4 sata, a učenici 5.-8. razreda ostale sate prema rasporedu, koji će biti objavljen na web-stranicama škole najkasnije u subotu, 2. rujna 2017. Mole se roditelji učenika prvih razreda da dođu s djecom u školu. Djeca ne trebaju nositi nikakve stvari.

Ravnatelj
Dalibor Košutić, prof.