Održan seminar tamburaškog odjela

U četvrtak je održan seminar za nas tamburaški odjel. Seminar je održao cijenjeni profesor Veljko Škorvaga sa Muzičke akademije Zagreb. Kako se naši tamburaši i njihovi profesori pripremaju za skorašnje natjecanje, ovaj seminar je bio dobar zaključak njihove pripreme. Zahvaljujemo poštovanom profesoru na njegovom trudu i vremenu!