Natječaj za stručno osposobljavanje

Osnovna škola Matije Petra Katančića Valpovo objavljuje Natječaj za stručno osposobljavanje, dostupan u prilogu.

Natječaj 24.10.2018