Još jedan uspješan Festival znanosti

U petak, 12. travnja, naša se škola još jednom uključila u manifesticiju Festival znanosti.

Uz budno vodstvo svojih učitelja: S. Slivar, I. Kuna, I. Biuklija, L. Tolušić, A. Pušić, V. Škorvaga, M. Pintarić, S. Vidaković, B. Pantoš i psihologinje S. Antolović Kurtović, učenici su dočarali širok spektar boja prezentirajući ih kroz brojna nastavna područja.

Kao gost predavač nazočio je Krunoslav Hornung.

Pohvale i zahvale svima koji su sudjelovali i uveličali ovaj događaj.

Biljana Pantoš