Kreativno i zanimljivo

Učiteljice Područne škole Šag Kornelija Berečić i Ivana Andrić Pejak u suradnji s Mjesnim odborom Šag i Valentinom Škorvagom oslikale su ulaz u školsko dvorište. Učiteljice su ideju dobile vidjevši nešto slično na televiziji te su viđeno prilagodile školskom dvorištu PŠ Šag. Oslikani ulaz u školsko dvorište učenicima omogućuje razvijanje motoričkih i društvenih vještina tijekom velikog odmora te im tako i sam odmor čini zanimljivijim.