Rezultati upitnika za roditelje o nastavi na daljinu

Nakon više od mjesec dana nastave na daljinu u našoj školi proveden je upitnik o stavovima roditelja. Upitnik je proveden u razdoblju od 19. do 22.4.2020. godine. Ispunio ga je ukupno 361 roditelj.

U nastavku donosimo prikaz rezultata upitnika.

1. pitanje Ocjenom od 1-5 ocijenite koliko ste zadovoljni organizacijom nastave na daljinu, ocjena 1 označava da uopće niste zadovoljni, a ocjena 5 da ste u potpunosti zadovoljni.

Srednja ocjena koju su dali roditelji je 3,7.

2. pitanjeProcijenite stupanj Vaše uključenosti u nastavu na daljinu. (1 – minimalno, 5 – maksimalno)

Srednja ocjena koju su dali roditelji je 3,98.

3. pitanjeProcijenite stupanj samostalnosti Vašeg djeteta u nastavi na daljinu. (1- uopće nije samostalno, 5 – u potpunosti je samostalno)

Srednja ocjena koju su dali roditelji je 3,78.

4. pitanje Imam dovoljno vremena kako bih mogao/mogla pomoći djetetu.

Rezultati upitnika za roditelje o nastavi na daljinu

5. pitanje – Imamo sve potrebne tehničke uvjete za rad u školi na daljinu (računalo/tablet, TV, internet)

Rezultati upitnika za roditelje o nastavi na daljinu

6. pitanje Dijete/djeca imaju primjerene prostorne uvjete rada.

Rezultati upitnika za roditelje o nastavi na daljinu

7. pitanje Prati li Vaše dijete svakodnevno nastavu na daljinu?

Rezultati upitnika za roditelje o nastavi na daljinu

8. pitanje Pratite li komunikaciju Vašeg djeteta i učitelja u virtualnim učionicama?

Rezultati upitnika za roditelje o nastavi na daljinu

9. pitanje Kako procjenjujete kvalitetu komunikacije učitelja s Vašim djetetom? (1 – loša komunikacija, 5 – izvrsna komunikacija)

Srednja ocjena koju su dali roditelji je 4,3.

10. pitanje – Kako procjenjujete količinu sadržaja koje učitelji objavljuju u virtualnim učionicama (1 – premalo sadržaja, 5 – previše sadržaja)

Srednja ocjena koju su dali roditelji je 4,01.

11. pitanje – Kako procjenjujete rad Vašeg djeteta u virtualnoj učionici? (1- nedovoljan, 5 – odličan)

Srednja ocjena koju su dali roditelji je 4,18.