Obavijest učenicima br. 3./2020.

U ponedjeljak, 05. listopada 2020. godine je Svjetski dan učitelja. Toga dana neće biti redovite nastave.

Koristim priliku da i ovim putem poštovanim kolegama čestitam njihov dan – Dan učitelja i zahvalim na pojačanom angažmanu u ovim drugačijim vremenima s nadom da će i ovoj pandemiji uskoro doći kraj.

Ravnatelj
Dalibor Košutić, prof.v.r.