Postavljena meteorološka postaja

U četvrtak, 1.7.2021. u vanjskom prostoru naše škole postavljena je automatska meteorološka postaja Davis Vantage Vue ISS u sklopu GLOBE programa u kojem sudjeluju učenici naše škole pod vodstvom učiteljice geografije Marije Pintarić. Meteorološka postaja služi preciznom prikupljanju i praćenju meteoroloških podataka na lokaciji škole, a odnose se na temperaturu zraka, vlagu zraka, tlak zraka, smjer vjetra, brzinu vjetra, udar vjetra, količinu oborina i intenzitet oborina.

Trenutnu meteorološku situaciju na lokaciji osnovne škole svi zainteresirani mogu pratiti na stranicama http://istrastream.com/ws/os_valpovo/ ili http://pljusak.com/os_valpovo/, a podatci će biti vidljivi i na internetskoj stranici škole.
Postavljena meteorološka postaja