64. državno natjecanje mladih tehničara u Primoštenu

Nakon osvajanja prvog mjesta na školskom natjecanju te prvog mjesta na županijskom natjecanju David  Mandl je osigurao poziv na 64. državno natjecanje mladih tehničara.

Ove školske godine je na školskoj razini natjecanja sudjelovalo 4352 natjecatelja, na županijskoj razini 1605 natjecatelja a na državnu razinu je pozvano 244 natjecatelja.

U kategoriji Modelarstvo uporabne tehničke tvorevine među 24voro najboljih modelara David je osvojio 21. mjesto. Jedno od najzahtjevnijih natjecanja (pisani, praktični dio, obrana) osnovnih škola ove godine je bilo još napornije jer nakon polaska u 2,30 iz Valpova i 12 sati putovanja do Primoštena David je isti dan u kasnim popodnevnim satima imao pisani dio natjecanja od 90 min. Sljedeći dan od 8h je slijedio praktični dio, izrada uporabne tehničke tvorevine. Natjecanje je, uz stanku za ručak, te nakon obrane rada završilo oko 16h.

Stekavši nove prijatelje Davidove riječi su uz osmjeh na licu bile „Divno iskustvo!“

Biljana Pantoš