Obavijest o poništavanju natječaja

Osnovna škola Matije Petra Katančića Valpovo, Ive Lole Ribara 3,

OIB: 04102082761

PONIŠTAVA NATJEČAJ

za organizaciju višednevne ekskurzije sedmih razreda (Kvarner) objavljene 10. veljače 2023. godine (javni poziv broj 130-02/23-01/2) na Web stranici Škole.

 KLASA: 130-02/23-01/4

URBROJ: 2185-07-02-23-1

Valpovo, 6. ožujka 2023.                                             Ravnatelj                                                                          Dalibor Košutić, prof., v.r.

Poništavanje natječaja (2)