MEĐUNARODNO NATJECANJE „DAMIR SEKOŠAN“, Osijek 13.04.2024.

Na Međunarodnom natjecanju “Damir Sekošan” u Osijeku učenice klavirskog odjela izvrsno su predstavile našu školu i ostvarile sljedeće rezultate:

1. kategorija
Lena Kamenko 2. nagrada i srebrna medalja, 92,67 boda
Mentorica: Renata Somrak

2. kategorija
Lorena Vujnovac 2. nagrada i srebrna medalja, 92,83 boda
Mentorica: Renata Somrak

Iva Perak 1. nagrada i zlatna medalja, 96,93 boda i nastup na “World Piano Conference” u Novom Sadu.
Mentorica: Marija Pušić
Čestitamo našim malim pijanisticama i njihovim vrijednim mentoricama!