Diseminacija projekta KA1 – Učenje bez granica

Osnovna škola Matije Petra Katančića Valpovo s ponosom je sudjelovala u projektu Erasmus+ pod nazivom “KA1 – Učenje bez granica”. Kroz ovaj projekt, naši su učitelji imali priliku sudjelovati u različitim aktivnostima koje su im omogućile da prošire svoje znanje i vještine, a sve s ciljem pružanja boljeg obrazovanja našim učenicima.

Kao dio naših nastojanja da podijelimo rezultate i iskustva iz ovog projekta s drugim školama, organizacijama i javnosti, proveli smo čak 15 diseminacijskih aktivnosti koje u nastavku s ponosom navodimo:

1.) 9.10.2024. – Prezentacija projekta na Erasmus Days 2024. u Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo, predavač: Danijel Čehajić

2.) 13.10.2024. – Prezentacija projekta na Erasmus Days 2024. u Srednjoj školi Valpovo, predavači: Sanja Antolović Kurtović, Ivana Kuna i Igor Zdenčanović

3.) 8.12.2024. – Prezentacija cjelokupnog projekta na sjednici Učiteljskog vijeća, predavač: Danijel Čehajić 

4.) 8.12.2024. – Predavanje na sjednici Učiteljskog vijeća s temom iz ovog projekta: Od STEAM do STEAM obrazovanja, predavač: Matija Bartolović 

5.) 8.12.2024. – Predavanje na sjednici Učiteljskog vijeća s temom iz ovog projekta: Upravljanje sukobima u školama, predavačica: Sanja Antolović Kurtović

6.) 28.4.2024. – Predavanje na Međunarodnoj konferenciji u Brelima za učitelje osnovnih škola s temom iz ovog projekta: Nema planeta B, predavačica: Ivana Kuna

7.) 13.5.2024. – Radionica u učionici s učenicima Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo s temom iz ovog projekta: Zadovoljavajuće školsko iskustvo, predavačica: Marija Pintarić

8.) 15.5.2024. – Radionica u učionici s učenicima Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo s temom iz ovog projekta: Terapija umjetnošću, glazbom i plesom za inkluzivnu učionicu, predavačica: Maja Huis

9.) 15.5.2024. – Radionica u učionici s učenicima Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo s temom iz ovog projekta: Glazbene aktivnosti za poticanje emocija, kreativnosti i angažmana, predavačica: Sandra Lovrinčević

10.) 15.5.2024. – Radionica u učionici s učenicima Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo s temom iz ovog projekta: Emocionalna inteligencija, predavačica: Vanja Bošnjak

11.) 16.5.2024. – Radionica u učionici s učenicima Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo s temom iz ovog projekta: Rješavanje problema discipline u učionici, predavač: Goran Kupčerić

12.) 16.5.2024. – Radionica u učionici s učenicima Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo s temom iz ovog projekta: Iskustveno učenje, predavačica: Ingrid Pavić

13.) 17.5.2024. – Radionica u učionici s učenicima Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo s temom iz ovog projekta: Vještine 21. stoljeća za učitelje i učenike, predavač: Igor Zdenčanović 

14.) 25.5.2025. – Predavanje na Pedagoškom stručnom vijeću glazbenih učitelja u Đakovu s temom iz ovog projekta: Glazbene aktivnosti za poticanje emocija, kreativnosti i angažmana, predavačica: Sandra Lovrinčević

15.) 25.5.2025. – Predavanje na Pedagoškom stručnom vijeću glazbenih učitelja u Đakovu s temom iz ovog projekta: Terapija umjetnošću, glazbom i plesom za inkluzivnu učionicu, predavačica: Maja Huis

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali i podržali naš projekt. Veselimo se daljnjem radu na unapređenju obrazovanja i stvaranju bolje budućnosti za naše učenike.

Erasmus koordinator: Danijel Čehajić