Obavijest o novoj adresi e-pošte – VAŽNO

Kako su 18. travnja 2014. godine deaktivirane sve e-mail adrese s domenama skole.t-com.hr i skole.htnet.hr, podsjećamo vas da je nova važeća adresa e-pošte OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu

[email protected]

Kao i do sada važeće su i izravne e-mail adrese:

[email protected]

ravnatelj@oskatancic.hr

racunovodstvo@oskatancic.hr

pedagog@oskatancic.hr

psiholog@oskatancic.hr

knjiznica@oskatancic.hr