Tjedan obilježavanja obljetnice školstva u Valpovu

 Osnovna škola Matije Petra Katančića od 21. do 30. svibnja obilježava 240 godina školstva u Valpovu, te 100 godina Područne škole Nard.

 Donosimo vam program obilježavanja.

SRIJEDA, 21. svibnja 2014.

12.00 sati – “Još si zelen” lutkarska predstava Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac u Centru kulture Katančić

PETAK, 23. svibnja 2014.

19.30 sati – koncert ansambla “Glazbene staze” (4 hands and friends) iz Zagreba u kapelici Dvorca Normann – Prandau

PONEDJELJAK, 26. svibnja 2014.

13.00 sati – izložba rukotvorina učitelja naše škole u knjižnici OŠ M.P. Katančića

UTORAK, 27. svibnja 2014.

19.00 sati – otvorenje izložbe Kristine Gverić “Uokviri svoje ponašanje” , disciplina u školama krajem 19. stoljeća i danas u Centru kulture Katanči

SRIJEDA, 28. svibnja 2014.

18.30 sati – koncert učenika glazbene škole u kapelici Dvorca Normann – Prandau

ČETRTAK, 29. svibnja 2014.

9.30 sati – izložba starih predmeta i fotografija iz povijesti školstva u Nardu u Područnoj školi Nard

10.30 sati – program učenika Područne škole Nard

11.00 sati – Povijesni osvrt na 100 godina organiziranog školstva u Nardu, Dinko Župan, dr. sc. (Društveni dom u Nardu)

PETAK, 30. svibnja 2014.

17.00 sati – Povijesni osvrt na 240 godina organiziranog školstva u Valpovu, Dinko Župan, dr. sc. (Gradska vijećnica Valpovo),

18.30 sati – Završna svečana akademija proslave obljetnica (Centar kulture Katančić)