Ponuda 8./2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA
MATIJE PETRA KATANČIĆA
VALPOVO

Klasa: 602-01/15-01/9
Urbroj: 2185/06-10-15-08
VALPOVO, 21. 04. 2015.

Turističkim agencijama
– svima –

PREDMET: Javni poziv za prikupljanje ponude za organizaciju izvanučionične terenske nastave petih razreda, dostavlja se.

Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu izvanučionične nastave učenika petih razreda naše škole. Molimo vas da na temelju priloženih obrazaca dostavite Vaše ponude.

S poštovanjem,

 

Ravnatelj škole
Dalibor Košutić

ponuda-20150422