Obavijest povodom kraja nastavne godine 2014./2015.

Nastava u ovoj godini završava u utorak, 16. lipnja 2015. godine (zadnji dan nastave).

Toga dana će biti skraćena nastava, a nastavni sat trajat će 30 minuta. Svaka smjena odradit će po 3 sata nastave i to:

–   nastava “A” smjena:
1. sat 8.00 – 8.30
2. sat 8.35 – 9.05
3. sat 9.15 – 9.45

–   nastava “B” smjena:
1. sat 10.00 –10.30
2.sat 10.35 –11.05
3.sat 11.15 –11.45

Fond sati u svim predmetima i svim razrednim odjelima mora biti ostvaren na bazi 175 nastavnih radnih dana (35 tjedana), izuzev u satu razrednika, izbornoj, dodatnoj, dopunskoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima (34 tjedna).

 18. lipnja – četvrtak

Razredna vijeća održat će se kako slijedi:
–   08.30 sati – odjeli glazbene škole
–   09.00 sati – razredna nastava matična i Područne škole
–   10.00 sati – odjeli s posebnim programom
–  10.30 sati – predmetna nastava “A” i “B” smjena                                           

DNEVNI RED SJEDNICA RAZREDNIH VIJEĆA:

 1. Uspjeh učenika na kraju 2014./15. nastavne godine
 2. Odgojno-obrazovna problematika razrednih odjela
 3. Realizacija nastavnog plana i programa (na bazi 35 tjedana)
 4. Različito

OBAVIJEST RAZREDNICIMA RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE: Upis ocjena u sustav e-Matica razrednici trebaju započeti nakon završetka nastave, ali bez konačnog zaključavanja razdoblja. U tom razdoblju moguće je ispisivati i probne svjedodžbe i provjeravati točnost podataka.

19. lipnja – petak

 • 9.00 sati sjednica Učiteljskog vijeća

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Verifikacija ocjena i izrečenih pedagoških mjera na kraju nastavne godine
 2. Organizacija dopunskog rada
 3. Različito, obavijesti

Sve svjedodžbe koje su zaključane najkasnije do 29. lipnja 2015. godine do 24.00 sata će biti ispisane na vrijeme za podjelu.

29. lipnja – ponedjeljak

– Pregled razredne administracije i pedagoške dokumentacije u 9.00 sati
obavit će pedagoška služba škole

–   razredna knjiga (imenik i dnevnik), dopunska i dodatna nastava

 • izvannastavne aktivnosti.
 • izvješća o uspjehu za djecu s poteškoćama.

30. lipnja – utorak

-OGŠ podjela svjedodžbi od 1. do 5. razreda

Pregled matičnih knjiga i registra 1. srpnja – srijeda – 8.00 sati:

Komisija za matične knjige i registar:

 • Jelena Mojić, predsjednik,
 • Katarina Bošnjak
 • Ivan Orešković,
 • Ivana Rikert,
 • Branimir Pepić, članovi.

Pedagošku dokumentaciju ostaviti u učionici br. 1. do 9,00 sati navedenoga nadnevka.

 2. srpnja – četvrtak

– podjela svjedodžbi
– 9.00 sati razredna nastava, predmetna nastava “A” smjena
– 9.30 sati razredna nastava, predmetna nastava “B” smjena.
10.00 svečana podjela :
a) priznanja učenicima koji su osvojili prva tri mjesta (nagrade) na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima
b) svjedodžbi učenicima VIII. razreda i VI. razreda GŠ (Centar kulture „Katančić“ Valpovo)

3.srpnja – petak

– Sjednica Učiteljskog vijeća u 9.00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Analiza uspjeha učenika na kraju nastavne 2014./15. godine
 2. Različito, obavijesti

 24. kolovoza – utorak

Popravni ispiti 2. ispitni rok (pismeni dio ispita) u 8.30 sati

KOMISIJA:

 1. razrednik – predsjednik
 2. predmetni učitelj – ispitivač
 3. pedagog, stalni član.

25.kolovoza – srijeda

9.00 sati usmeni dio popravnih ispita

31. kolovoza – ponedjeljak

 – 10.00 sati Sjednica Učiteljskog vijeća poslije godišnjih odmora

Godišnje odmore planirati od 6. srpnja 2015. godine.

PRIPOMENA: Zavisno od potreba organizacije rada ravnatelj će obavijestiti  o eventualnim izmjenama, ukoliko budu bile potrebite.

 Valpovo, 11. lipnja 2015.                                         

Ravnatelj
Dalibor Košutić, prof. v.r.