Ponuda 1./2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA
MATIJE PETRA KATANČIĆA
VALPOVO

Klasa: 602-01/16-01/09
Urbroj: 2185/06-10-16-01
VALPOVO, 21.1.2016.

Turističkim agencijama
– svima –

PREDMET: Javni poziv za prikupljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave sedmih razreda, dostavlja se.

Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave učenika sedmih razreda naše škole. Molimo vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

S poštovanjem,

Ravnatelj škole
Dalibor Košutić

Poziv za višednevnu izvanučioničku nastavu – 21.1.2016.