Prva jabuka u voćnjaku!

Toga dana nastavnik Bartolović nam je rekao izaći ćemo van i okopavati ćemo voćke i posjeći travu te pokupiti grane oko njih. Kada je zvonilo za početak 5 sata mi smo odmah otišli u hol i pričekali nastavnika . Kada je nastavnik došao rekao je:”Dečki idemo raditi!” Mi smo veselo i hrabro krenuli za našim nastavnikom koji nas je vodio do voćnjaka. Na putu do voćaka bilo je mnogo grana i kopriva pa smo morali početi raditi i prije nego što smo došli do voćki. Put smo brzo pročistili jer nas je bilo puno ko meda. Kada smo napokon došli do voćki tamo je trava bila visoka da smo si jedva noge vidjeli. Ali našom slogom i zajedničkim radom pročistili smo to dok kažeš: “Teglica meda.” Kada smo završili nastavnik Bartolović je rekao: “Dečki dođite vamo!” Mi smo veselo i brzo pohitali prema nastavniku. Kada smo došli čekala nas je jedna predivna jabuka. Nastavnik nam je rekao kako je to naš prvi plod i da je super ispao. Nastavnik je pažljivo, ali vješto uzeo jabuku sa grane i zagrizao je. Većina nas je to slikala i snimila kako bi imali tu uspomenu na naš složni rad.

                            Napisao: Juraj Birović 8.b