Natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Osnovna škola Matije Petra Katančića objavljuje natječaj za popunjavanje slobodnih radnih mjesta, dostupan u prilogu.

Natječaj – 30.3.2017