Obavijest o odabiru ponude 3./2017.

Na sastanku za izbor turističke agencije za provedbu izvanučionične terenske nastave sedmih razreda, ponuda 3./2017., povjerenstvo je odabralo ponude putničkih agencija Panturist, VB tours i Astralis jer su bile cjenovno najpristupačnije i nudile najviše pogodnosti. Odabrane agencije su i telefonski obaviještene.