Erasmus + mobilnost učenika i učitelja prvi puta u našoj školi

U našoj školi će se po prvi puta provoditi Erasmus+ projekt mobilnosti učenika i učitelja. Naime, naša škola je prijavila partnerstvo na više projekata, a odobreno je partnerstvo u projektu imena „Playing with maths“. Države partneri su Francuska, Grčka, Turska i Portugal.

Tako će 13 naših učenika i 6 učitelja imati priliku putovati u te države pod pokroviteljstvom EU, unaprijediti svoja znanja i vještine, poglavito iz matematike, ali i engleskog jezika, te upoznati kulturu i običaje lokalnog stanovništva.

Ukupna vrijednost projekta je 155 614 eura, a našoj školi će biti dodijeljeno 22 230 eura. Projekt će trajati od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2021. godine, a naša škola je domaćin međunarodnog susreta na jesen 2020. godine. Projektom koordinira projektni tim, zajedno sa svim učiteljima i djelatnicima škole, a koordinator projekta Erasmus+ je učitelj Igor Zdenčanović.