Obavijest o početku nastavne godine 2019./2020.

Nastava u 2019./2020. školskoj godini počinje u ponedjeljak, 9. rujna 2019. godine.

Učenici “A” smjene (A i B razredi) dolaze na nastavu u prijepodnevnu smjenu; nastava počinje u 8.00 sati.
Učenici “B” smjene (C i D razredi) dolaze na nastavu u poslijepodnevnu smjenu; nastava počinje u 14.00 sati.

Prvi sat je sat razrednika. Učenici 2.- 8. razreda prvi će dan imati 3 sata, 1. sat će biti sat razrednika, a drugi i treći sat prema rasporedu koji će biti objavljen na web-stranicama škole u petak, 6. rujna 2019.

Mole se roditelji učenika svih prvih razreda da dođu s djecom u  školu. Nastava za 1. A razred počinje u 8:00 i traje do 9:35, dok za 1.C i 1. D razred počinje u 14:00 i traje do 15:35. 

Djeca će prvi dan nastave preuzeti pakete udžbenika i bilježnica te molimo da dođu u školu s praznim torbama/vrećicama u koje će spremiti preuzete materijale. Uz udžbenike svaki će učenik dobiti i Izjavu o posudbi udžbenika u dva primjerka koje su roditelji dužni potpisati i jedan potpisani primjerak vratiti u školu. 

Ravnatelj
Dalibor Košutić, prof.