Obavijest učenicima br. 1./2019.

Dragi učenici, poštovani kolege učitelji!

I.

Evo nekoliko važnih poruka za početak školske godine:
-Učenici se moraju ponašati u skladu s Pravilnikom o kućnom redu, što znači da moraju uredno i na vrijeme dolaziti u školu, skrbiti se o školskoj imovini, kulturno se ponašati za vrijeme boravka u školi i izvan nje te se uljudno odnositi prema učiteljima i drugim radnicima škole.
-Strogo se zabranjuje pušenje u školi i školskom prostoru te uporaba mobitela za vrijeme nastave.
-Za vrijeme malih i velikih odmora učenici ne smiju napuštati prostore škole, a ukoliko to čine – čine na vlastitu odgovornost.
-Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca za vrijeme boravka učenika u školi.
Sa svim ostalim odredbama Pravilnika o kućnom redu učenici će biti upoznati od svojih razrednika.

II.

Školski odbor je na sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine donio odluku o prihvaćanju ponude za osiguranje učenika od posljedica nezgode tvrtke Euroherc osiguranje koja je ponudila najpovoljnije uvjete, uz godišnju premiju od 30,00 kuna po učeniku.
Do 4. listopada razrednici trebaju prikupiti novac od učenika te predati u računovodstvo. Napominjem da je izuzetno važno osigurati se za samo 30,00 kuna godišnje gdje god bili i što god radili te finacijski ublažiti eventualne posljedice nezgode, koja se nažalost svakome može dogoditi.

III.

U dogovoru s MUP-om, Policijskom postajom Belišće, ulazak automobila u školsko dvorište nezaposlenim osobama je ZABRANJEN (postoji znak zabrane!). Molim učenike da obavijeste svoje roditelje o zabrani prometovanja pristupnom cestom kako bi izbjegli plaćanje nemalih kazni radi toga prekršaja od kojih škola ovom opetovanom obavješću skida odgovornost sa sebe.
Još jednom naglašavam da učenicima nije dozvoljeno zadržavanje i šetnja na istoj pristupnoj cesti školskog dvorišta radi vlastite sigurnosti!

IV.

Naš tradicionalni 8. Katančićev jesenski sajam održat ćemo na Trgu kralja Tomislava 11. listopada 2019. godine, pa očekujemo prekrasna događanja, poučeni iskustvom prijašnjih godina.
Akciju prikupljanja starog papira održat ćemo 18. listopada 2019. godine u dvorištu Škole od 11.00 do 14.00 sati.

V.

I ovom prilikom napominjem – školska imovina je učenička imovina te da škole postoje zbog učenika, a ne zbog učitelja i ravnatelja. Zahtijevam da svaki učenik zajedno sa svojim učiteljem vodi računa o čuvanju imovine. Upozoravam da će svu nastalu štetu izazvanu namjernim, neodgovornim ponašanjem učenika platiti njihovi roditelji te da po tom pitanju neće biti nikakvog popusta ili progledavanja kroz prste počiniteljima. Učitelji predmetne nastave su tijekom odmora dužni zaključavati učionice, a u slučaju blok sata učenici mogu ostati u učionici ako je učitelj prisutan u učionici tijekom cijelog odmora.

Svim učenicima i učiteljima još jednom želim uspješnu novu školsku godinu, a pozivam učenike da poštuju učitelje i sve djelatnike škole te da se svi skupa ugodno osjećamo u našoj školi.

Valpovo, 26. rujna 2019. godine

Ravnatelj
Dalibor Košutić, prof.v.r.