Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora

Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora 1. ožujka

Hrvatski sabor je 2018. godine donio odluku kojom je 1. ožujka proglasio Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora. Obilježavanjem tog dana ističe se značenje i uloga edukacijskih rehabilitatora kako u ustanovi u kojoj djeluju, tako i u lokalnoj, ali i široj društvenoj zajednici, a posebice iz razloga što oni svojim znanjem uklanjaju predrasude prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u cijelome društvu

Povijest struke…

1962. godine osnovana je Visoka defektološka škola u Zagrebu. Ona 1973. godine prerasta u „Fakultet za defektologiju“.

Godine 1998. Fakultet za defektologiju mijenja svoj naziv u „Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet“ te se samim time defektološka struka preimenuje u edukacijsko-rehabilitacijsku struku

Što rade edukacijski rehabilitatori?

Edukacijski rehabilitatori su stručnjaci za rad s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Rade sa svim dobnim skupinama od dojenačke, vrtićke, školske do odrasle dobi. Rade na ranom otkrivanju i uočavanju teškoća u razvoju, procjenu za podrškom, izrađuju i provode programe podrške i poticanja razvoja, ublažavaju postojeće teškoće i sprječavaju nastanak dodatnih teškoća.

Gdje sve rade edukacijski rehabilitatori?

U sustavu odgoja i obrazovanja, u sustavu socijalne skrbi, u privatnim praksama, u zdravstvenom sustavu, u znanstvenim ustanovama i u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje.