eDnevnik u našoj školi

Od ove školske godine, u osnovnoj školi Matije Petra Katančića koristi se e-Dnevnik, aplikacija koja omogućuje vođenje razrednih knjiga u elektroničkom obliku, a učenicima i roditeljima omogućava jednostavan pregled ocjena, bilježaka i izostanaka s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu.

Više informacija o samom sustavu možete pronaći na web stranici http://ocjene.skole.hr, a roditelji će više informacija o načinima pristupa dobiti na roditeljskim sastancima. Dio prezentacije koju smo pripremili za roditeljski sastanak donosimo u nastavku ove objave, a dostupna je i na Youtube kanalu škole.

https://youtu.be/opluBRkP6ak