Obavijest o odabiru ponude

Na sastanku za izbor turističke agencije za provedbu izvanučionične terenske nastave sedmih razreda, ponuda 1./2019., povjerenstvo je odabralo ponude putničkih agencija Arriva travel – Panturist, VB tours i Astralis jer su bile cjenovno najpristupačnije i nudile najviše pogodnosti. Odabrane agencije su i telefonski obaviještene.