Dječje gradsko vijeće u posjetu gradonačelniku i zamjenici gradonačelnika u sklopu Dječjeg tjedna

U srijedu, 9. listopada 2019. godine u 10 sati vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Valpova posjetili su gradonačelnika Grada Valpova gospodina Matka Šutala i zamjenicu gradonačelnika gospođu Anu Brajnović u sklopu Dječjeg tjedna u Valpovu. 

Nakon srdačnog pozdravljanja i upoznavanja, voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Jelena Lacković izvijestila je gradonačelnika i zamjenicu gradonačelnika o provedenim izborima za Dječje gradsko vijeće te o izboru za dječjeg gradonačelnika i njegova zamjenika. Za dječju gradonačelnicu izabrana je Iva Sudarić, učenica 6. c razreda, a za dječjeg zamjenika gradonačelnika izabran je Mateo Đurković, učenik 8. b razreda Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo. Također, voditeljica je ukazala na važne zadaće Dječjeg gradskog vijeća: ukazivanje na potrebe i prava djece, promišljanje o radu gradske uprave s aspekta djece te osmišljavanje i provođenje projekata za djecu. Voditeljica je naglasila da će učenici angažmanom u Dječjem gradskom vijeću činiti dobro drugima, ali i sebi tako što će razvijati i primjenjivati kritičko promišljanje, primjenjivati načela primjerene i asertivne komunikacije u raspravama te spoznati važnost rada za opće dobro koje i jest u biti bavljenja politikom uopće

Učenice Iva Sudarić i Gracija Živković uz pomoć voditeljice izradile su prezentaciju koju su izložile uz učenicu Petru Galovac. Prezentacijom su predstavile ulogu i zadaće Dječjeg gradskog vijeća, podsjetile na dječja prava iz Konvencije o pravima djeteta, ali i izložile mišljenja, prijedloge i brojne ideje za boljitak djece i mladih u Valpovu. Neke od ideja iznesenih prošle godine pokazale su se ostvarenima, što je svima prisutnima omogućilo dodatnu motivaciju i zainteresiranost za daljnji rad. Primjerice, rasvjeta u parku, obnova prostora zgrade NK Valpovke, školski ormarići, učionica u prirodi, obnova biciklističkih staza i nogostupa u gradu, proširenje vrtića (izgradnja nove zgrade vrtića u Ladimirevcima). Gradonačelnik Šutalo najavio je da će se i ove godine raditi na izgradnji i/ili popravku biciklističkih staza i nogostupa te na brojnim drugim projektima koji će i djeci i odraslima omogućiti bolje uvjete života. Novi su prijedlozi, primjerice, kreativne radionice, obnova igrališta, veći broj koševa na igralištima, obnova sportskih rekvizita u gradskoj i školskoj sportskoj dvorani, tribine na stadionu NK Valpovke, klizalište i drugo. Većina je projekata koje Dječje gradsko vijeće planira realizirati humanitarnog i ekološkog karaktera što pruža nadu u bolje sutra i ruši negativne predrasude o današnjoj djeci. 

Gradonačelnik je pohvalio kreativnost i kritičko promišljanje djece te zabilježio sve prijedloge kako bi sa suradnicima provjerio mogućnost realizacije istih. Zamjenica gradonačelnika savjetovala je djeci da svakodnevno u svom okruženju budu primjer bistrih, mladih i pravednih ljudi koji ne odustaju od svoga grada, potreba djece i mladih te da pokušavaju učiniti nešto pozitivno za sve. Zahvalom na prijedlozima i mišljenjima te porukom djeci da nisu sama te da se sa svim prijedlozima i pitanjima uvijek imaju komu obratiti, završen je sastanak koji je, prema svemu sudeći, dodatno inspirirao i djecu i odrasle.