Obavijest o početku nastavne godine 2012./2013.

Nastava u 2012./2013. školskoj godini počinje u ponedjeljak, 3. rujna 2012. godine.

Učenici „A“ smjene (A i B razredi) dolaze na nastavu u prijepodnevnu smjenu; nastava počinje u 8.00 sati.

Učenici „B“ smjene (C i D razredi) dolaze na nastavu u prijepodnevnu smjenu; nastava počinje u 14.00 sati.

Mole se roditelji učenika prvih razreda da toga dana dođu s djecom u školu, ali ne moraju nositi ništa od udžbenika i nastavnih sredstava. Popisi učenika prvih razreda po razrednim odjelima izvješeni su na ulazu u školu.

Raspored sati učenici će dobiti prvog dana nastave, a bit će dostupan i putem ovih web stranica prije početka nastave.

Svim učenicima i učiteljima uredništvo školskog weba želi dobrodošlicu i puno uspjeha u novoj nastavnoj godini.

Obavijest o udžbenicima za šk. godinu 2012./2013.

Sukladno članku 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine br. 27./10. i 55./11.), udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva u uporabi su u školama najmanje četiri godine, uključujući i školsku godinu u kojoj su odabrani.

Stoga odabranih udžbenika za uporabu u Osnovnoj školi Matije Petra Katančića Valpovo i pripadajućim područnim školama za školsku godinu 2010./2011. vrijedi i za 2012/2013., a možete ga preuzeti na sljedećoj poveznici:

Popis udžbenika