Obavijest o odabiru ponude

Na sastanku za izbor turističke agencije za provedbu višednevne terenske nastave učenika sedmih razreda, dana 9.1.20120. godine, Povjerenstvo je odabralo ponude putničkih agencija Arriva travel, Astralis i Mare Panonium tours d.o.o. jer su bile cjenovno najpristupačnije i nudile najviše pogodnosti. Odabrane agencije su i telefonski obaviještene.